Kontorsfastighet Stockholm

Fastighetsägaren ville uppdatera innergården för att skapa fler och mer sociala ytor för hyresgästerna. Gamla, redan uttjänta produkter, plockades bort och ersattes av möbler från serien Elements. Man ville styra användningen av möblerna till uttänkta platser och förankrade därför de större möblerna i marken men behöll flexibiliteten genom att placera ut ett större antal pallar och bord utan förankring. Elements terrassfötter går att ställa fritt eller bulta fast i underlaget vilket i detta projektet användes fullt ut. Innergårdens gamla grillplats fick även den en uppdatering genom byte av grill till vår stora nya uppmärksammade grill, även den från serien Elements.

Kund: AFA Fastigheter
Installationsår: 2018